ÓGRAS

ÓGRAS
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98
Baile Átha Cliath
Co Dublin

Not-For-Profit Information

Is ógeagraíocht Gaeilge é Ógras do dhaoine óga idir 8 - 19 mbliana d'aois. 

Sé cuspóir  Ógras ná spás sábháilte agus compordach a chur ar fáil, inar féidir le daoine óga ó cheantar áirithe teacht le chéile lena gcairde, trí mheáin na Gaeilge. Tá Ógras ag iarraidh freastal ar riachtanais na hóige, trí ionad teacht le chéile agus gníomhaíochtaí éagsúil a chur ar fáil, chun tionchar a bheith ann i gcruthú eispéirithe dearfacha.

Mar shampla:

 • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don duine óg chun muinín a bheith acu an Ghaeilge a labhairt agus meas a leiriú don cultúr Gaelach

 • Páirt a ghlacadh i gcláracha éagsúil, neamhfhoirmeálta agus dírithe ar an óige

 • Ag tabhairt faoi spórt agus gníomhaíochtaí fisiciúil eile

 • Scileanna nua a fhoghlaim

 • Ag cur lena bpobal áitiúil agus níos leithne

 • Daoine óga a chumhachtú chun dul i ngleic le saincheisteanna sóisialta agus ábhair a théann i gcion orthu

 • Eiseamláirí fásta dearfacha a sholáthrú lasmuigh don scoil agus an teaghlach

 Is féidir club d'Ógras a bhunú in aon áit sa tír, má tá grúpa de dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach i gclub Gaeilge. Tugann Ógras deis do dhaoine óga an méid Gaeilge atá acu a chleachtadh, chun cabhair a thabhairt dóibh líofacht a bhaint amach sa teanga.

Aidhmeanna Ógras

 • Cur chun cinn na Gaeilge i measc an óige

 • An duine óg a fhorbairt mar phearsa

 • Cultúr dúchais na hÉireann a chothú

Ógras is an Irish Language youth organisation for young people between the ages of 8-19. There are two different age groups involved in the clubs.

The purpose of an Ógras Youth club is to provide a safe and comfortable place where young people from the area can meet and socialise together through the medium of Irish.  Ógras aims to serve the needs of young people by providing a meeting place and a wide range of activities which contributes to positive experiences. These include:

 • Encouraging and supporting the young person to  develop confidence and appreciation of Irish language and culture

 • Participating in varied, non-formal, youth-centred programmes

 • Learning new skills

 • Contributing to  their wider community in a positive way

 • Developing a sense of belonging and feeling part of something

 • Empowering young people to engage with issues and topics which affect them

 • Providing  positive adult role models outside of home and school

Aims

 • Promoting Irish amongst young people

 • The personal development of young people 

 • Enhancing Ireland's native culture

 

Number of paid employees: 
1-5 employees
Current board size: 
9
Annual turnover: 
€250,000 - €500,000
Not-for-Profit focus: 
Youth

Location

Office Address

6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98
Baile Átha Cliath
Co Dublin