Skip to main content

Baill ag teastáil don Bhord Stiúrtha le taithí Margaíochta agus nó Airgeadas

Is eagraíocht óige é Ógras atá ag obair le daoine óga ó 7-18 bliain d'aois ar bhun uile-oileánda le breis agus 50 bliain. Tá Ógras ag obair i dtreo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn i measc an óige  agus déantar é sin trí spásanna sábháilte a chur ar fáil a spreagann daoine óga agus a thacaíonn le neartú muiníne agus forbairt shóisialta.

An Ról: Tá Ógras ag lorg baill don Bhord Stiúrtha nua le taithí margaíochta agus/nó airgeadas. Má tá taithí nó eolas agat sna réimsí seo agus gur mhaith leat cuidiú linn ba bhreá linn cloisteáil uait.

Dualgisí: Tacaíocht a thabhairt le stráitéis margaíochta agus toimsiú airgid a fhorbairt a chabhróidh linn in Ógras spriocanna agus aidhmeanna na heagraíochta a bhaint amach.

Cruinnithe: Beidh timpeall 5-6 chruinniú ag an Bhord Stiúrtha i rith na bliana agus de ghnáth bíonn siad ar siúl timpeall Bhaile Átha Cliath nó Cill Dara.

Baill ag teastáil don Bhord Stiúrtha le taithí Margaíochta agus nó Airgeadas

Published on 10.02.2020