Skip to main content

Baill ag teastáil don Bhord Stiúrtha le taithí Margaíochta nó Airgeadas agus nó Pleanáil

Is eagraíocht óige é Ógras atá ag obair le daoine óga ó 7-18 bliain d'aois ar bhun uile-oileánda le breis agus 50 bliain. Tá Ógras ag obair i dtreo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn i measc an óige  agus déantar é sin trí spásanna sábháilte a chur ar fáil a spreagann daoine óga agus a thacaíonn le neartú muiníne agus forbairt shóisialta.

An Ról: Tá Ógras ag lorg baill don Bhord Stiúrtha nua le taithí margaíochta / airgeadas agus nó pleanáil stráitéiseach. Má tá taithí nó eolas agat sna réimsí seo agus gur mhaith leat cuidiú linn ba bhreá linn cloisteáil uait.

Dualgisí: Tacaíocht a thabhairt le stráitéis margaíochta agus toimsiú airgid a fhorbairt a chabhróidh linn in Ógras spriocanna agus aidhmeanna na heagraíochta a bhaint amach.

Cruinnithe: Beidh timpeall 5-6 chruinniú ag an Bhord Stiúrtha i rith na bliana agus de ghnáth bíonn siad ar siúl timpeall Bhaile Átha Cliath nó Cill Dara ach faoi láthair tá siad ar siúl tríd an chóras Zoom.

Ní íoctar aon tuarastáil le baill an Bhord ach déantar aisíoc ar chostais taistil agus cothaithe.

Baill ag teastáil don Bhord Stiúrtha le taithí Margaíochta nó Airgeadas agus nó Pleanáil

Published on 22.03.2021

Share this job now